miltd_logo

最新消息:私人貸款申請手續簡單, 批核快, 可即日批核。        |        私樓貸款額高達樓價85%,還款期可長達30年。        |         樓宇按揭息率低至HIBOR+1.2%及P-3.1%

聯絡我們:
電話 : (852) 3706 5592 / 3706 5593
傳真 : (852) 3706 5597
電郵 : info@milgroup.com.hk
地址 : 香港上環干諾道中168-200號
  信德中心招商局大廈9樓17室
專業法律團隊

Michael Pang & Co.
彭耀光律師行

Ho & Associates
何氏律師事務所